pasek-zaktualizowany-13-05-2024

 

PETROBOX ALEKSANDRA KREZYMON
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Prowadzenie działań w okresie zwiększonego
zagrożenia epidemiologicznego w firmie Petrobox”

 

Celem projektu jest umożliwienie/ułatwienie działalności
gospodarczej firmy PETROBOX w okresie zwiększonego
zagrożenia w obszarze zdrowia w okresie zagrożenia
epidemicznego poprzez :


– dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii
poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej,
– zakup sprzętu pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności
(zmiany w sposobie świadczenia usługi gastronomicznej – dowóz posiłków do klienta)

Dofinansowanie projektu z UE: 228.408,10 zł

logo-projektu-na-www

 

PETROBOX ALEKSANDRA KREZYMON
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

pt. „Odtworzenie dziedzictwa kulinarnego regionu
poprzez uruchomienie w Dywitach restauracji z
produktami i potrawami regionalnymi”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności
firmy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym ,
międzynarodowym poprzez wdrożenie nowych
produktów i usług odtwarzających historyczny
krajobraz gospodarczy regionu.

Dofinansowanie projektu z UE: 649.759,77 zł

 

www.mapadotacji.gov.pl