Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

www.wfosigw.olsztyn.pl

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA RESTAURACJ RUKOLA

Koszt kwalifikowany zadania: 280 000,00 PLN

Forma dofinansowania: pożyczka 252 000,00 PLN; dotacja 28 000,00 PLN

Opis zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 43,74 kWp na potrzeby Restauracji Rukola

loga-na-dół-1024x168